GMA 990 Aksellerator

Aksellerator for polyurethanbaserte malinger.

Beskrivelse

Aksellerator for polyurethanbaserte malinger, Interthane 990 og Interthane 870.

Aksellerator som gjør herdeprosessen kortere. Kan med stor fordel brukes for fremskynding i produksjon.

GMA 990 kan også brukes som matning på høyglans maling dersom man ønsker en mattere glans.

Kontakt vår support for flere opplysninger.