Interthane 870

To-komponent tykkfilm akryl polyurethane toppstrøk med utmerket holdbarhet og gode overmalingsegenskaper på lang sikt. Kan og brukes som primer/toppstrøk i ett strøk dersom overflatebeskaffenheten er riktig. Forhør deg med vår support ang. dette.

Beskrivelse

Egnet til bruk på nye konstruksjoner og som vedlikeholdsmaling i industrien. Kan brukes i en hel rekke omgivelser, bl.a. offshore konstruksjoner, petrokjemiske anlegg, tremasse- og papirindustri, kraftverk og broer. Spesielt beregnet til bruk der en helblank finish ikke er ønskelig, eller der halvblank finish er å foretrekke.

Et alternativ hvor det ikke er mulig å overmale mellomstrøk med ett strøks konvensjonelle helblanke polyurethanmalinger.

Interthane 870 er en maling som kan males direkte opp i tykkelse som gir C3 – standard.