Interzone 3507

En kraftig to-komponent epoksybasert maling med høyt tørrstoffinnhold. Gir barrierebelegg som egner seg for herding i lav temperatur.

Beskrivelse

Hovedsaklig beregnet for bruk som et tostrøks beleggsystem, for beskyttelse av undervannskonstruksjoner. Godkjent for NORSOK M501 Rev 5 system 7 subsea.

Blir levert i følgende 3 farger:

GUL (RAL 1004)

GRÅ-HVIT (RAL 9002)

ALUMINIUM ( Aluminiums-pigmentert

)interzone-3507