TYNNER GTA 007

Tynner til en-komponent maling.

Beskrivelse

GTA 007 er en tynner for alkyd- og akrylbaserte en-komponente malinger.

Spør oss om hvilken tynner du bør bruke.