Tynner GTA 822

Vasketynner.

Kategori:

Beskrivelse

Tynner for vasking av malingsrester / utstyr / avfetting før maling.