Grunning, primer

Grunning og primer som heft mot underlaget for etterfølgende mellom- eller toppstrøk. Primere inneholder gjerne korrosjonshindrende pigmenter som kan virke katodisk eller passivt beskyttende. I noen tilfeller kan det være mest hensiktsmessig å benytte maling som gir en barrierebeskyttelse for underlaget. Epoksymastik malinger er et eksempel på dette. Derfor har vi valgt å dele opp kategoriene på siden vår i rene grunninger / primere, og også malingstyper som kan benyttes som både grunning- og mellomstrøksmaling i et system. Der det er mulighet for en kombinasjon av en ren primer, sammen med en anbefalt mellomstrøksmaling, anbefales dette for best mulig beskyttelse.  Kontakt gjerne vår support dersom du ønsker mer info om dette.

Viser alle 9 resultater